Karolina Smędzik
Grafika i MalarstwoDyplom
Dyplom 2011. Tytuł dyplomu: Kampania reklamowa chorzowskiego Zoo
Projekty plakatów
Koszulki promujące Zoo
Przypinki
EkoTorby: Projekt i wykonanie toreb: Ja, Fot: Michał Wieczny Hałota, Modelka: Paula Pawlak
.